brandverzekering  »  informatie over brandverzekeringen  »  Belangrijkste waarborgen brandverzekering?

Belangrijkste waarborgen brandverzekering?

De waarborgen brandverzekering :

 • Brand
 • Storm hagel sneeuw en ijsdruk
 • Natuurrampen
 • Inwerking van elektriciteit, blikseminslag
 • Waterschade
 • Schade door stookolie
 • Arbeidsconflicten en aanslagen
 • Burgelijke aansprakelijkheid gebouw

Bij brandschade dient er altijd sprake te zijn van ontvlamming. Voorwerpen die in een vuurhaard zijn gevallen, geworpen of gelegd worden niet vergoed. Bliksemschade, ontploffing, implosie, rook en roet schade.

Storm hagel sneeuw en ijsdruk. Stormschade geldt vanaf 80 km per uur. Schade door storm hagel sneel en ijsdruk wordt vergoedt aan uw woning en/of inboedel. Opruimingskosten die worden gemaakt als gevolg van een schade worden ook vergoed.

Bij schade door een natuurramp wordt u vergoedt als de schade is ontstaan door aardbeving, aardverschuiving, overstroming of het overlopen van riolen.

Bij inwerking van elektriciteit wordt de gevolgschade van een gedekt schadegeval gedekt. Vergoeding voor o.a. elektriciteitstoestellen, inhoud van diepvriezers of koelkast.

De gevolgschade door water wordt vergoed. Schade aan o.a. leidingen of hydraulische installatie, het dak etc.  wordt niet vergoed.

Bij schade door stookolie wordt in geval van een gedekte schade het verlies van de weggevloeide stookolie, kosten voor het saneren van de vervuilde grond, kosten voor het opzoeken en de daaruit voortvloeiende schade. Een maximum bedrag hiervoor is opgenomen in de algemene voorwaarden van uw brandverzekering.

Als gevolg van een gedekt schadegeval wordt u vergoed voor schade aan derden, huurders of gebruikers voor schade aan o.a het gebouw, tuinen, sneeuw indien dit niet weggeruimd kon worden.

Facultatieve waarborgen zijn o.a.:

diefstal, schade aan tuinen, zwembaden, zonnepanelen.

 1. Beantwoord deze uitleg je vraag?

Je reactie is verstuurd en ontvangen. Hartelijk dank!

 1. Helaas hebben we uw vraag niet kunnen beantwoorden. Als u nog met verdere vragen zit horen we graag van u. Stel via onderstaand formulier uw vraag of stuur ons een suggestie over dit onderwerp. Bedankt voor uw tijd!
 2. Verzenden